IF_THIS_THEN_I
Dat apps en artificial intelligence systemen steeds meer van ons doen en laten bepalen, accepteren we. Maar dat we geen zicht hebben op de algoritmes, is eigenlijk onacceptabel. Lukt het nog om de regie terug te nemen? IF_THIS_THEN_I is een poging daartoe. Wel het gemak van een algoritme dat je klakkeloos kunt volgen, maar dan met invloed op de regels die invloed op jou hebben.

CONTEXT:


TEDx TALK

TRY:
> IF_THIS_THEN_I